Ważne lektury dotyczące traumy złożonej i rozwojowej

Anderson, F. G. (2023), Przekraczanie traumy. Terapia Systemu Wewnętrznej Rodziny: leczenie złożonego PTSD. Przeł. Maria Wasążanka. Dialogue Unlimited/Miejsce Ludzi.

Arroll, M. (2023), Małe traumy. Kiedy czujesz, że coś jest nie tak, ale nie wiesz co. FILIA. Przeł. Joanna Garbarek.

Bartnikowska, U., Dufner, H. (2021), Drogowskaz. Dziecko – trauma, wsparcie i rozwój. Wydawnictwo Naukowe FCNE.

Boon, S., Steele, K., van der Hart, O. (2019). Zaburzenia dysocjacyjne po traumie. WUJ.

Comito, T. (2021), Przemoc, której nie widać. Jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej. GWP.

Conti, P. (2023), Trauma: niewidzialna epidemia. Jak ja oswoić. Wydawnictwo Kobiece. 

Czub., M. (2021), Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie. GWP.

Fisher, J. (2019), Terapia osób, które przetrwały traumy złożone. WUJ.

Flis, J. (2023), Co jest ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku, w Polsce i o tym, jak sobie z tym (nie) radzimy. Znak.

Gerhardt, S. (2004), Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Kraków: WUJ.

Heller, L., LaPierre, A. (2018). Leczenie traumy rozwojowej. Wpływ wczesnej traumy na samoregulację, obraz samego siebie i zdolność tworzenia związków. Wydawnictwo Instytutu Terapii Psychosomatycznej. 

Heller, L., Kammer, B. J. (2022). The Practical Guide for Healing Developmental Trauma: Using the NeuroAffective Relational Model to Address Adverse Childhood Experiences and Resolve Complex Trauma. North Atlantic Books.

Herman, J. (2020). Trauma. Od przemocy domowej do terroru politycznego. Czarna Owca.

Herman, J. (2023), Truth and Repair. How Trauma Survivors Envision Justice. Basic Books.

Jay, M. (2022). Supernormalsi. Trudne dzieciństwo i niezwykła historia odporności psychicznej. Grupa Wydawnicza Relacja.

Levine, P., Kline, M. (2008), Trauma-Proofing Your Kids. A Parents’ Guide for Instilling Confidence, Joy and Resilience. North Atlantic Books.  

Marich, J. (2023), Dissociation Made Simple. A Stigma-free Guide to Embracing Your Dissociative Mind and Navigating Daily Life. North Atlantic Books.

Ogden, P., Fisher, J. (2023), Psychoterapia sensomotoryczna. Interwencje w terapii traumy i zaburzeń przywiązania. WUJ. Przeł. M. Moskal.

Perry B. D., Winfrey, O. (2022). Co ci się przydarzyło? Rozmowy o traumie, odporności psychicznej i zdrowieniu. Wydawnictwo Agora.

Perry, B., Schalavitz, M. (2011), O chłopcu wychowanym jak pies. Media Rodzina. 

Richmond, H.(2023). Odzyskać siebie. Pozytywny poradnik dla osób, które doświadczyły traumy seksualnej. GWP.

Sieff, D. F. (2016), Jak uporać się z naszą traumą. Rozmowy ze światowej sławy specjalistami. Wydawnictwo Charaktery.

Shershun, E. (2023) Uleczyć traumę seksualną. Umiejętności somatyczne pomagające odzyskać bezpieczną relację ze swoim ciałem, stawiać granice i wzmacniać rezyliencję. GWP.

Schiraldi, G. R. (2022). Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa. Jak uleczyć ukryte rany z przeszłości, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w życiu dorosłym. GWP.

Schwartz, A. (2020), Złożony zespół stresu pourazowego. Zeszyt ćwiczeń. WUJ.

Selvam, R. (2023), Regulowanie emocji. Wydawnictwo Kobiece. Przeł. B. Kotarski.

Sunderland, M. (2019), Odwrócona relacja. Kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo. GWP.

Taylor, Ch. (2020), Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania. Podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie. GWP. 

Taylor, Ch. (2016), Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. GWP.

Turner, T. (2022), Przynależność. Jak przypomnieć sobie drogę do domu. Wydawnictwo Kobiece. Przeł. D. Pomadowska.

Wirtz, U. (2021), Umieranie i stawanie się. Transformacyjna moc traumy. Instytut Studiów Kulturowych RAVEN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Druga część rozmowy dla skillplanet.io

Druga część rozmowy dla skillplanet.io

O pisaniu terapeutycznym, o nowej książce Babette Rothschild “Help the

Next
Rozmowa z Joanną Flis o traumie u dorosłych (i nie tylko)

Rozmowa z Joanną Flis o traumie u dorosłych (i nie tylko)

Dzień dobry!

You May Also Like