Powody do życia. Warsztat.

* „Co sprawiło, że mogłeś dziś pomyśleć, że życie jest dobre?”

* „Jakie są twoje powody do życia?”

* „Jak zamierzasz trzymać pod ręką ten zasób, który właśnie mi opisałeś?”

* „Jak wracasz do siebie po trudnym doświadczeniu?”

* „Co może pomóc ci się zatrzymać w twoim przytłoczeniu?”

Dziś po raz pierwszy w życiu weszłam w świat (niezwykłych) rozmów skoncentrowanych na rozwiązaniu (czyli Solution-Focused Therapy, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Z wzruszeniem, uważnością i radością (pomimo arcy-trudnego tematu) chłonęłam dziś postawę i wiedzę od Heather Fiske podczas jej warsztatu „Współtworzenie rezyliencji: skoncentrowane na rozwiązaniu przykłady interwencji w kryzysie suicydalnym oraz leczeniu traumy”.

To było piękne 8 godzin uczenia się o tym, jak rozmową przerywać hegemonię problemu. O tym jak stan statyczny można zmieniać słowami w dynamiczny (czyli “dekrystalizować go” – dziękuję, Magdo, za to słowo). O nieprzeoczaniu w rozmowie terapeutycznej przebłysków tego, kim (jeszcze) nasz klient mógłby być. O tym, że rezygnację z życia jest tylko jedną z dostępnych opcji (i możemy stale pracować z klientem nad poszerzaniem dostępnych scenariuszy życia). O więzi, która nie pozwala rozwijać się impulsywności. O tym, że nadzieja terapeuty wobec jego klienta jest silnym predyktorem efektywności terapii. O tym, że jeśli nadal żyjemy, to istnieje ku temu ważny powód. Itd. itd. (bardzo wiele wspaniałych itd.).

Dziękuję Polskiemu Stowarszeniu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Pracownia Psychologiczna Magdalena Szutarska za ten piękny warsztat!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
O tym, jak w psychologii nie iść na skróty i uczyć się jej całe życie

O tym, jak w psychologii nie iść na skróty i uczyć się jej całe życie

*** “Uczenie się nie jest gromadzeniem elementów wiedzy

Next
Wewnętrzna ruchliwość

Wewnętrzna ruchliwość

Terapeuta potrzebuje umieć przesuwać się w sobie

You May Also Like