Jak psychoterapia może pomóc, gdy niedomaga ciało. Terapia ACT w chorobach somatycznych i chronicznym bólu

Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Dla kogo jest ten webinar?:

Dla terapeutów i terapeutek, psychologów i studentów psychologii – terapia ACT może stać się Twoim głównym modelem pracy z drugim człowiekiem lub uzupełniać nurty już przez Ciebie poznane. Niezależnie od tego, jak bardzo chcesz używać terapii ACT w swojej pracy, to podejście pozwoli Ci wesprzeć swoją pracę terapeutyczną lub psychologiczną o głęboko humanistyczne, a przy tym nowoczesne metody pracy uwierzytelnione naukowo.

Dla lekarzy/lekarek, pielęgniarek/pielęgniarzy i wszelkich zawodów medycznych – szczególnie ten webinar, z całego cyklu “ACT-owej Rewolucji” może przydać się do rozumienia funkcjonowania Waszych pacjentów i pacjentek. Wyposaży on Was też w pomocne modele rozmowy z pacjentami o ich zdrowiu somatycznym, ale i o współistniejącym z nim zdrowiu psychicznym (i jak one na siebie wpływają).

Dla wszystkich pracujących wsparciowo z drugim człowiekiem. Nie ma chyba obszaru pracy z człowiekiem, w którym podejście ACT nie wniosłoby użytecznej wiedzy i inspiracji.

Dla Ciebie. Po prostu. – Pracę w nurcie ACT zawsze zaczynamy od samych siebie. Ten webinar pozwoli Ci zbadać, jak traktujesz swoje ciało i w jakim stopniu pozwala Ci to rozkwitać lub wręcz przeciwnie.

Czego się nauczysz?

#1 Jak wykorzystać behawioralne nauki kontekstualne do rozumienia zdrowia ciała i wpływu na ciało naszego funkcjonowania psychicznego?
#2 Jak można terapeutycznie wspierać osoby chorujące somatycznie używając do tego narzędzi terapii akceptacji i zaangażowania?
#3 Jak wspierać naszych klientów w dostrzeganiu tego, co mówi do nich ich ciało? Jak I jak samemu się tego nauczyć?

Do webinaru dołączona jest notatka z najważniejszymi myślami, które podsumowują lub rozszerzają webinarowe treści.

Zapraszam do twórczej nauki!

Sabina Sadecka

Course Content

Zawartość webinaru

  • Jak psychoterapia może pomóc, gdy niedomaga ciało. Terapia ACT w chorobach somatycznych i chronicznym bólu
    02:31:51